فروشنده آمونیاک مایع صادراتی

الکل صنعتی سایا یک ماده شیمیایی بسیار بد و خطرناک است و به محض قرار گرفتن در هوای آزاد به گاز تبدیل می شود. مستقیماً در مزرعه وارد خاک می شود و برای تهیه کودهای زراعی، علفزارها و گیاهان استفاده می شود.فروش آمونیاک مایع از طریق وب سایتهای فروشنده آمونیاک مایع قابل خریداری است. آمونیاک مایع دارای درصد بالایی از نیتروژن است و باید در بشکه های فشرده حمل شود و توسط سرنگ های مخصوص به خاک تزریق شود. محلول آمونیاک مایع باید به خاک مرطوب تزریق شود تا در محلول خاک حل شود و به خوبی در خاک پخش شود.

فروشنده آمونیاک مایع صادراتی

کاربرد آمونیاک در صنعت کشاورزی

کاربرد آمونیاک در صنعت کشاورزی

برای استفاده از آمونیاک 25 درصد به عنوان پاک کننده، آمونیاک مایع با آب به نسبت های معینی رقیق می شود تا عملکردی مشابه سفیدکننده داشته باشد. آنها نیز خود را دارند. همیشه به یاد داشته باشید که این ماده را نباید با سفید کننده رقیق شده با آب مخلوط کرد، زیرا گاز کلر را آزاد می کند که استنشاق آن بسیار خطرناک است و قابلیت اشتعال بالایی دارد. بویژه آمونیاک خالص بوی قوی دارد. زمانی که شوینده های حاوی این ماده به درستی رقیق نشده باشند،

بوی نامطبوع آمونیاک همیشه به مشام می رسد که به نوعی زنگ خطر برای استفاده از آن به عنوان پاک کننده مواد شوینده محسوب می شود. نکته مهم دیگر این است که هنگام استفاده از سفید کننده ها یا مواد شوینده حاوی این ترکیب همیشه از دستکش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده کنید و به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از حساسیت های پوستی و اختلالات تنفسی، محل باید به خوبی تهویه شود.

استفاده از آمونیاک در سیستم سردسازی یخچال

آمونیاک رقیق شده در ساخت انواع محصولات پاک کننده خانگی استفاده می شود. محلول آمونیاک 25% در آب علاوه بر اینکه به عنوان پاک کننده